Strona główna »» Aktualności » Kraina Wygasłych Wulkanów

Kraina Wygasłych Wulkanów

Ta malownicza kraina leży w obrębie Gór oraz Pogórza Kaczawskiego, będącego częścią Sudetów. Góry oraz Pogórze Kaczawskie okalają od północnej strony Kotlinę Jeleniogórską

Kraina Wygasłych Wulkanów

 

Ta malownicza kraina leży w obrębie Gór oraz Pogórza Kaczawskiego, będącego częścią Sudetów. Góry oraz Pogórze Kaczawskie okalają od północnej strony Kotlinę Jeleniogórską, będąc jednocześnie najdalej wysuniętą na północ formacją Sudetów w ich zachodniej części. Kraina Wygasłych Wulkanów wzięła swą nazwę od licznie występujących w tym  regionie formacji wulkanicznych różnego wieku i jest ściśle powiązana z historią geologiczną tego regionu.

Góry oraz Pogórze Kaczawskie wchodzą w obręb jednostki geologicznej zwanej Metamorfikiem Kaczawskim. Są to skały metamorficzne o wieku od kambru do dolnego karbonu, występują w obrębie ograniczonych uskokami zrębów, rozdzielanych przez rowy tektoniczne i nieckowate zapadliska. Wypełnione są one skałami osadowymi karbonu górnego i permu, wulkanitami permu, a także skałami osadowymi dolnego triasu i kredy górnej.

Cechą charakterystyczną regionu jest znaczny udział skał wulkanicznych. Wulkanity związane są zarówno z podłożem kaczawskim jak i skałami permu, a także z intensywnym wulkanizmem bazaltowym ery kenozoicznej. W historii regionu zaznaczyły się 3 etapy wulkanicznej działalności.

Pierwszy etap to skały pochodzenia wulkanicznego wchodzące w obręb skał struktury kaczawskiej. Reprezentowane są przede wszystkim przez bazalty i ich tufy, które uległy metamorfizmowi niskiego stopnia i dziś występują jako diabazy, zieleńce i łupki zieleńcowe. Budują one wielkie płyty wchodzące w skład Gór i Pogórza Kaczawskiego. Mniejsze ich wystąpienia zazębiają się z fyllitami. W okolicy Wojcieszowa współwystępują z krystalicznymi wapieniami wojcieszowskimi. Wapienie te w erze kambryjskiem tworzyły rafy na dnie płytkiego, ciepłego morza. Do tego morza wylewały się lawy bazaltowe tworząc struktury poduszkowe. Relikty poduszek lawowych można oglądać w Wąwozie Myśliborskim.

 

Drugi etap to wulkanity permskie, powstawały one w warunkach lądowych. Są to skały reprezentowane przez trachybazalty i trachyandezyty (dawniej nazywane melafirami) oraz ryolity (dawniej nazywane porfirami). Budują one rozległe pokrywy wulkaniczne będące efektem wylewów szczelinowych lub wulkanów tarczowych oraz intruzji zastygających na małych głębokościach (hibabisalne lub subwulkaniczne). Skały te charakteryzują się dużą odpornością na wietrzenie, stąd budują wzgórza wyspowe bądź łańcuchy wzniesień. Jednym z ciekawszych miejsc są „Organy Wielisławskie” w miejscowości Sędziszowa. Jest to nieczynny kamieniołom w którym odsłaniają się ryolity o bardzo wyraźniej oddzielności słupowej, będącej efektem stygnięcia lawy. Miejsce to jest pomnikiem przyrody. Skały tego okresu z rejonu Lubiechowej, Nowego Kościoła oraz Złotoryi znane są w całej Europie z występowania agatów, bardzo cenionych kamieni ozdobnych.

 

Trzeci etap to wulkanity kenozoiczne, powstałe również w warunkach lądowych. Występują w formie rozległych pokryw wulkanicznych lub izolowanych mniejszych wystąpień takich jak kominy czy żyły wulkaniczne. Cechą charakterystyczną tych wystąpień jest wyraźna oddzielność słupowa, powstająca podczas wylewów law. Najpiękniejsze odsłonięcia można oglądać w „Małych Organach Myśliborskich” oraz w obrębie Muchowskich Wzgórz.

 

 

 

 

Część informacji zaczerpnięta z „Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczno – turystyczny”

Inne polecane szlaki

Trasa rowerowa na Ostrzycę


Zapraszamy na rowerowy podjazd na Śląską Fudżijamę. Niegdyś unosiły się nad nią kępy gazów i pyłów wulkanicznych. Dziś przyjazne turyście najwyższe wzniesienie Pogórza Kaczawskiego (501m n.p.m.) już nie odstrasza grzmotami i językami ognia...

Więcej

Newsletter

Zapisz się, aby cały czas być na bieżąco z naszą atrakcyjną ofertą.