Strona główna »» Aktualności » Gruszka - ruiny szubienicy Chmielarz

Gruszka - ruiny szubienicy Chmielarz

Teren, po którym będziemy się poruszać niegdyś był zalany wodami, w których rozwijały się koralowce, a flora i fauna niczym nie przypominała dzisiejszej. Wydarzenia te swój ślad pozostawiły w wapieniach krystalicznych ze skamieniałościami koralowców

Teren, po którym będziemy się poruszać niegdyś był zalany wodami, w których rozwijały się koralowce, a flora i fauna niczym nie przypominała dzisiejszej. Wydarzenia te swój ślad pozostawiły  w wapieniach krystalicznych ze skamieniałościami koralowców.

Naszą wędrówkę rozpoczynamy przy oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie. Stąd polną drogą idziemy 200 m do nieczynnego kamieniołomu „Gruszka”, gdzie każdego roku odbywają się Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych. Znajduje się tutaj kompleks skalny zwany Wapieniami Wojcieszowskimi. Uważa się je za utwory rafowe, zbudowane z koralowców – archeocjatów żyjących w wczesnym kambrze. Z upływem czasu skały te zostały zmetamorfizowane i spękane. Krążąca woda szczelinami osadza w skałach roztwory krzemionki, jednocześnie drążąc groty skalne z stalagmitami i stalaktytami. Niestety większość szczelin uległa zniszczeniu podczas wydobycia kopaliny. Po zwiedzeniu kamieniołomu wąską ścieżką dydaktyczną o nazwie GRUSZKA dochodzimy do nieczynnego pieca murowanego z kamienia (stanowisko nr: 10, przy każdym następnym stanowisku znajduje się tablica informacyjna z objaśnieniami). Obok pieca wapiennego znajduje się największe na Dolnym Śląsku stanowisko Barwinka Pospolitego objętego całkowitą ochroną. Stąd wąską ścieżką w górę dochodzimy na szczyt Gruszki – Bielec, skąd rozciąga się wspaniały widok na Wojcieszów. Dalej przez łąki po około 300 m dochodzimy do stanowiska nr 3 ścieżki dydaktycznej, czyli ruin szubienicy XVI w. Po zwiedzeniu szubienicy drogą w górę dochodzimy do Polanki (stanowisko nr 4). Wycieczkę nasza kontynuujemy oznakowaną drogą by dojść do sztolni na Chmielarzu (stanowisko nr 5). Sztolnia była obiektem poszukiwawczym uranu, arsenu, arsenopirytu, miedzi i kwarcytów. Na ścianach znajdują się kolorowe nacieki, polewy oraz od czasu do czasu śpiące nietoperze. Po obejrzeniu sztolni idziemy przez łąki do punktu widokowego na wschodnim zboczu wzgórza Chmielarz, stanowisko nr 6. Znajduje się tutaj bogata flora łąkowa. Około 200 m niżej dochodzimy do wiaty przy żółtym szlaku skąd rozciąga się wspaniały widok na Żelażniak, Osełkę, Miłek, Połom a także Karkonosze ze Śnieżką. W zależności od kondycji grupy zawracamy żółtym szlakiem do Wojcieszowa, lub idziemy w kierunku Radzimowic i zawracamy przez Miłek do domu.

 

 

Pobierz szlak na GPS

Podaj swój adres e-mail, aby pobrać plik szlaku

Inne polecane szlaki

Bełczyna - Proboszczów - Sędziszowa - Gozdno


Góry i Pogórze Kaczawskie obfite jest w relikty działalności wulkanicznej z różnych okresów geologicznych. Spotkać tu można ślady działalności wulkanicznej kambryjskiej, permskiej oraz mioceńskiej. Nasza trasa poprowadzona została śladami wulkanizmu ...

Więcej

Newsletter

Zapisz się, aby cały czas być na bieżąco z naszą atrakcyjną ofertą.